Samenwerken

Kunst & Werk

Om studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk is het goed als ze al tijdens de opleiding te maken krijgen met externe opdrachtgevers. Kunst & Werk verzorgt deze ontmoeting van academie, alumni en werkveld via:

  • betaalde opdrachten
  • onderwijsopdrachten
  • stages

Studenten leren zo hoe ze hun beroepspraktijk in de toekomst kunnen vormgeven en opdrachtgevers kunnen zich laten inspireren door een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars. Daarnaast kunnen zowel studenten als alumni van AKV|St.Joost deelnemen aan ondernemerschapsprogramma ‘Starterslift’. Ook samenwerken met jong aanstormend talent? Of je aanmelden voor Starterslift? Neem contact op met Kunst & Werk.
 

Expertisecentrum Kunst & Vormgeving

Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving faciliteert interdisciplinair praktijkgericht onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en ontwerp. In opdracht van en in samenwerking met de opleidingen Beeldende Kunst, Vormgeving en Communicatie & Multimedia Design van Avans Hogeschool.

Voor meer informatie over een samenwerking, neem contact op met het secretariaat van het EKV.

Interdisciplinair samenwerken als voorbereiding op de beroepspraktijk
Stage- en portfoliodag: studenten ontmoeten bureaus en alumni
Interdisciplinair samenwerken als voorbereiding op de beroepspraktijk
Previous
Next