Positionering in het werkveld

Jaar 3

In de eerste helft van je derde studiejaar volg je een minor. Dit programma duurt een half jaar en is een aanvulling op je hoofdstudie. Tijdens een minor onderzoek je hoe je de opgedane kennis over beeldende kunst en jouw makerschap op een constructieve manier kunt inzetten in samenwerkingsprojecten met andere disciplines. Je kiest zelf welk minorprogramma je wilt volgen: je kunt een minor binnen de academie volgen of erbuiten, bij een andere instelling in Nederland of bij een van de Erasmus partners in het buitenland. De minors van AKV|St.Joost gaan over maatschappelijke thema's die relevant zijn in de beroepspraktijk. Je doet beeldend onderzoek over het thema en je werkt samen met studenten van andere studies en externe partners.   

In de tweede helft van het derde studiejaar staat je eigen onderzoek meer centraal. Je verbindt je vraagstelling en je werkwijze aan praktijkgericht onderzoek. Je verdiept je in je eigen proces en dat van anderen, waarbij je reflecteert op elkaars werkzaamheden. Samen bestudeer je de verschillende mogelijkheden van hedendaagse kunstpraktijken. Je organiseert werkbezoeken ter voorbereiding op je stage in het vierde jaar.

Beeldende Kunst jaar 3

Bekijk het programma van de andere jaren: